Sanag Region

Haddiiaadindhahaagaxidhidooaadka fekertidGobolkaSanaag, Waxakuusoobaxaydhulkauguquruxdabadan, sidaBuurahaCajiibka ah eeDaalo, Calmadow, iyodhammaansilsiladdaGolis.  Waxakuusoobaxayabanaanadaiyodooxooyinkaxoolahakucaanka ah.  WaxakuusoobaxayaxeebahaquruxdabadansidaLaasQoray, XiisiyoMaydh