Sawiro

Daawooo ka dheregquruxdaGobolkaSanaag. 

Sawiro